Δημοσιεύματα

Σχολιάστε

(χρονολογικά / φθινόντως)

βιβλία στο απόσπασμα (05.02.15)

LIFO (noMIRACLEShere*) (02.09.13)

*Μιούζικ στόρ(ιζ) (02.05.13)

Ο Άνθρωπος έμπροσθεν του Τείχους  (10.09.12)

AVOPOLIS (12.12.11)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (13.11.11)

MiC (30.10.11)

ΤΕΦΛΟΝ (04.09.11 / 28.10.11)

ΔΙΣΚΟΡΥΧΕΙΟΝ / VINYLMINE (26.08.11)

ΤΑ ΝΕΑ (25.06.11)

LIFO (ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ) (25.05.11)

Music P@per (20.05.11)

quaintrelle_dandy (13.05.11)

ΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣΜΑΤΑ (02.05.11)

Advertisements

Μετά το Ξεκαθάρισμα Λογαριασμών

Σχολιάστε

Για την μετά Ξεκαθάρισμα ποιητική παραγωγή του Π.Ε. Δημητριάδη ανατρέξτε στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του περιοδικού ΤΕΦΛΟΝ.

Rodon FM Mixtape

Σχολιάστε

Δευτέρα 24/10, 22:00

www.rodonfm.com