Δημοσιεύματα

Σχολιάστε

(χρονολογικά / φθινόντως)

βιβλία στο απόσπασμα (05.02.15)

LIFO (noMIRACLEShere*) (02.09.13)

*Μιούζικ στόρ(ιζ) (02.05.13)

Ο Άνθρωπος έμπροσθεν του Τείχους  (10.09.12)

AVOPOLIS (12.12.11)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (13.11.11)

MiC (30.10.11)

ΤΕΦΛΟΝ (04.09.11 / 28.10.11)

ΔΙΣΚΟΡΥΧΕΙΟΝ / VINYLMINE (26.08.11)

ΤΑ ΝΕΑ (25.06.11)

LIFO (ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ) (25.05.11)

Music P@per (20.05.11)

quaintrelle_dandy (13.05.11)

ΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣΜΑΤΑ (02.05.11)

Μετά το Ξεκαθάρισμα Λογαριασμών

Σχολιάστε

Για την μετά Ξεκαθάρισμα ποιητική παραγωγή του Π.Ε. Δημητριάδη ανατρέξτε στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του περιοδικού ΤΕΦΛΟΝ.

Rodon FM Mixtape

Σχολιάστε

Δευτέρα 24/10, 22:00

www.rodonfm.com